Posted on

היסטוריה: המפ על קצה המזלג

המפ (קנבוס) הוא השם של מספר זני קנאביס שלא מכילים THC (החומר הפסיכואקטיבי הפעיל בצמח) ולכן אין להם כל השפעה פסיכואקטיבית.

למרות זאת, הוצאו גם זנים אלה מהחוק על אף שיש בהם תועלות רבות.

ממרכיביו השונים ניתן לייצר אלפי מוצרים שונים, ביניהם: מוצרי מזון, חומרי בנייה, תרופות, דלק, חומרי איטום, חלקים לרכב, פלסטיק, מוצרי קוסמטיקה, נייר, טקסטיל ועוד.