Posted on

5 הבדלים בין המפ למריחואנה

עבור אלו המשתמשים בקנאביס בשעות הפנאי מדובר ככל הנראה במילים נרדפות, אולם אכן יש הבדלים: המפ מנוצל בדרך כלל בתעשייה ואילו מריחואנה וחשיש למטרות פנאי ובריאות.

אלו אם כן 5 ההבדלים הבולטים בין המפ לקנאביס:

יתרונות שמן המפ - למה זה טוב
זרעי המפ ושמן המפ

גנטיקה

החשיש הוא אחד הגידולים המבויתים העתיקים ביותר: בני האדם טיפחו את הצמח לאורך דורות עבור תכונות מסוימות. כתוצאה מכך, מאגר הגנים התפצל לשני תת-מינים של סאטיבה ואינדיקה.

רכיב ה- THC

ה- THC הינו הכימיקל הפסיכו אקטיבי העיקרי בחשיש. מריחואנה מכילה הרבה יותר THC בהשוואה להמפ. יחד עם זאת, המפ מכיל יותר CBD, המנטרל את השפעות ה- THC.

עיבוד האדמה

מאחר ולשני הצמחים מטרות שונות, שיטות עיבוד האדמה משתנות בהתאמה. מגדלים את המריחואנה בתנאים מבוקרים יותר על מנת להגיע לכמות מקסימאלית של צמחים פורחים, ואילו ההמפ גדל בטבע, עקב יתרון הגודל.

מעמד חוקי

ההמפ והמריחואנה שניהם אסורים על פי חוק בארצות הברית, ומסווגים כסמים מדרגה 1. מחוץ לארה”ב, לעומת זאת, מעל 30 מדינות מגדלות המפ, ולעתיים קרובות אף מייצאות המפ לארה”ב.

מחקר

על אף שחוקי ארה”ב מצוותים את ההמפ והמריחואנה תחת אותן קטגוריות, מתבצעים בהם סוגי מחקר שונים מן היסוד, בתנאי מעבדה שונים ובמטרה לחשוף שימושים חדשים וטובים יותר בכל אחד מן הצמחים.